Onderzoek en advies

Boomonderzoek

Bomen zijn levende wezens en kunnen dan ook oud en/of ziek worden. Dat maakt hen soms gevaarlijk voor mens en omgeving. Een veiligheidscontrole maakt het mogelijk om een overzicht van de gezondheidstoestand van de boom te krijgen. Zo’n overzicht vormt dan weer de basis voor eventuele verdere stappen: snoei, verankeren, … Diepgaander (technisch) onderzoek kan nodig zijn. Wij voorzien sowieso een verslag dat de controle in één oogopslag bevat.

Noodbloei van dikrandtonderzwam bij een populier

Noodbloei van dikrandtonderzwam bij een populier

Noodbloei van dikrandtonderzwam bij een populier

Groot ontwikkelde vruchtlichamen van de zwam

Noodbloei van dikrandtonderzwam bij een populier

Eindresultaat wanneer er niet tijdig ingegrepen wordt