Demonteren zieke beuk

Deze beuk werd na inspectie door Dries en in samenspraak met de stad Aalst met spoed geveld. De boom had een reuzenzwamaantasting aan de stamvoet. Gezien de standplaats en de natuurlijke valrichting, kon er niet langer gewacht worden.

23 maart 2018

Moorsel (Aalst)

Wat we doen

→ Demonteren van bomen

→ Veiligheidsadvies